DELA
Foto: Fredrik Törnroos
Rådhuset på Storagatan 12 är byggt på 1870-talet och har nu senast inhyst daghemmet Flaggskeppet. Daghemmet flyttade ut ur huset på grund av fukt- och mögelproblem i slutet av 2018 och sedan dess har huset stått tomt.

Nu ska rådhuset säljas

Rådhuset är i dåligt skick och inom staden finns inget behov av huset. Däremot kan staden göra en betydande vinst på att sälja det.