DELA
Foto: Stefan Öhberg
Lantrådet Veronica Thörnroos (C) är mycket kritisk till regeringens förslag till en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. – Det måste finnas förutsebarhet och lagstöd, och det måste uppfattas som rättvist, sa hon.

Landskapsregeringen skåpar ut lagförslag

Förslaget strider mot grundlagen.