DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapsregeringen hörs i grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet beslutade i går att åter höra representanter för landskapsregeringen i ärendet om vilka konsekvenser landskaps- och vårdreformen får för Åland.

I fråga om ett nytt ekonomiskt system för Åland har ingenting hänt. Läget är låst.
Positionerna i Finlands regeringen om Ålands nya ekonomiska system har inte ändrats.

– Inget nytt har hänt sedan regeringen röstade i det finanspolitiska ministerutskottet och Anne Berner drog tillbaka förslaget i regeringen, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot.

Frågan diskuteras inte officiellt i riksdagen, eftersom det är en fråga mellan regeringen och Ålands landskapsregering.

– Få riksdagsledamöter är insatta i läget, men det är något som grundlagsutskottet kommer fråga om. Utskottet har tidigare fått information av Justitieministeriet, när det inte blev en självstyrelserevision, att det blir en ändring av det ekonomiska systemet för att rätta till de problem som landskaps- och vårdreformen för med sig på Åland. När inget sådant förslag kommer väcker det frågor. Därför beslöt också grundlagsutskottet att igen höra landskapsregeringen om läget.

När hörandet blir av är oklart.

Läs mer i fredagens Nya Åland!