DELA
Foto: Stefan Öhberg
Kommunallagen behöver moderniseras, särskilt med dagens diskussioner om kommunstruktur i åtanke. Kommunerna, kommunförbunden och Ålands kommunförbund har därför blivit ombedda att ge synpunkter på vilka förändringar som behövs.

Kommuner ska yttra sig om lagändringar

Kommunallagen behöver moderniseras för att passa stora som små kommuner med olika behov. Det menar vice lantrådet Harry Jansson (C) som leder den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet. Nu begär gruppen in kommunernas åsikter om vad som behöver justeras.