DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kommuner ska yttra sig om lagändringar

Kommunallagen behöver moderniseras för att passa stora som små kommuner med olika behov. Det menar vice lantrådet Harry Jansson (C) som leder den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet. Nu begär gruppen in kommunernas åsikter om vad som behöver justeras.