DELA
Foto: Päivi Mattila

Landskapsregeringen förlorade rättegången om elhybridfärjan i tingsrätten

Idag kom domen i Ålands tingsrätt i tvisten mellan konsortiet Ansgar och landskapsregeringen beträffande uppsägningen av avtalet om en elhybridfärja i skärgårdstrafiken. Resultat: landskapsregeringen förlorade.

När rättegången om det uppsagda avtalet om bygget och driften av den omdiskuterade elhybridfärjan inleddes i Ålands tingsrätt för en dryg månad sedan var knäckfrågan om landskapsregeringen hade rätt att säga upp avtalet med konsortiet Ansgar/Finferries och vad konsortiet hade för rätt till ersättning.

Under förhandlingarna uttryckte landskapets ombud Charlotta Sandell och Daniel Widman att man betraktade kostnaderna som konsortiet ville ha ersättning för som ”outredda och ostyrkta”.

Tingsrätten har dock ”funnit utrett att landskapsregeringen har gjort sig skyldig till avtalsbrott och att konsortiet har rätt till ersättning både för kostnader och utebliven vinst” och dömer landskapsregeringen att betala Ansgar 10 524 568,14 euro.

Läs mera i morgondagens Nyan!