DELA
Foto: Stefan Öhberg
Social- och hälsovårdsreformen i riket medför en rad lagändringar. Frågan är hur lagarna ska tillämpas på Åland.

Landskapsregeringen begär förtydligande

Landskapsregeringen efterfrågar ett förtydligande av Ålandsdelegationen (ÅD) angående konsekvenserna för Ålands kommuner när drygt hundra lagar ska ändras i samband med social- och hälsovårdsreformen i riket.