DELA

Landskapsläkaren: Risk för åtgärder under lång tid

I Finland pågår diskussioner om att långsamt och stegvis släppa på de restriktioner som gällt under covid-19-pandemin.
Men en ”exit” kan också innebära stora risker för ett bakslag av ökad smitta för Åland, där spridningen varit liten. Därför kan vissa begränsningar bli långvariga.

Landskapsläkare Knut Lönnroth berättar att det främst är åtgärder som syftar till att skydda äldre och riskgrupper som kan bli kvar under en längre tid.

Vilka åtgärder kommer man att släppa på först?

– Hela listan diskuteras. Det handlar inte bara om turordning, utan också om vilken grad och med vilket tempo och naturligtvis när. Det jag kan säga att garanterat inte släpps på i första steget är allt det som syftar till att skydda äldre och riskgrupper, plus allmänna rekommendationer om att tvätta händerna och hålla avstånd. De reglerna kommer nog att bestå ganska länge. När det gäller skolor, restauranger och offentliga sammankonster, vill jag inte säga något mer eftersom den dialogen fortfarande pågår, sade han på onsdagens presskonferens.

Hur stor är risken för ett bakslag av smittspridning och man lättar på restriktionerna?

– Risken för ökad smitta är väldigt stor, men man vill naturligtvis göra det här på ett sätt som inte leder till en dramatisk ökning. Då hamnar vi tillbaka lite där vi började, att man skulle se till att ökningen inte var så snabb att den överbelastade sjukvården. Det samtidigt som man skulle undvika att det kommer in på äldreboende och drabbar riskgupper samt att hålla balansgången och platta till kurvan.

På onsdagseftermiddagen hade inga nya bekräftade fall av smittan rapporterats på Åland.

– Kurvan är helt platt och egentligen kan man gå så långt att säga att smittkurvan är obefintlig. Det har nu gått nästan exakt fyra veckor sedan senaste fallet av samhällssmitta och den är med stor sannolikhet väldigt begränsad. Det är inte bara dags att diskutera, utan också planera att lätta på de åtgärder som vi har haft för att begränsa fysiska kontakter

Knut Lönnroth säger att man i det här skedet måste börja väga nyttan av åtgärderna mot hur mycket samhället orkar med.

– Det här kan i teorin pågå hur länge som helst, då måste vi diskutera uthålligheten i samhället på alla nivåer.