DELA
Foto: Johan Orre
Nyans avslöjande i september i fjol att en barnporrdömd läkare kunde fortsätta jobba i Finland plockades upp av de flesta riksmedierna. I förra veckan ledde granskningen till en ny åländsk lag – och möjligen är en liknande lagändring på gång även i Finland. Det välkomnas av landskapsläkaren Knut Lönnroth.

Efter Nyans granskning: ”Ålandsunik” lag om olämpliga läkare antagen

Nyans avslöjande i höstas om att läkare som begått brott utanför tjänsten inte kan avlegitimeras i Finland ledde förra veckan till en ny åländsk lag – som är unik för landet.

– Vi får hoppas på att den finska lagstiftningen kommer i kapp nu, säger landskapsläkare Knut Lönnroth till Nyan.

Det var i september förra året som Nyan kunde avslöja att en åländsk läkare, i Sverige dömd för innehav av barnpornografi och fråntagen sin svenska legitimation, hade fortsatt att arbeta som läkare i Finland under nytt namn. Granskningen uppdagade också att den finländska lagstiftningen om brottsliga läkares rätt att fortsätta arbeta gick på tvärs mot resten av Nordens rättsprinciper.

Medier plockade upp

Uppmärksamheten blev stor. Dels på Åland, där landskapsregeringens tjänstemän på hälso- och sjukvårdsbyrån hade utgått ifrån att mannen skulle mista även sin finländska legitimation. Men dels också på fastlandet, där först Hufvudstadsbladet och sedan Yle och ett flertal andra svensk- och finskspråkiga medier plockade upp Nya Ålands avslöjande.

I Nyans granskning bekräftade till sist överinspektör Carola Arjatsalo på Valvira att myndigheten granskat ärendet och släppt igenom det. Orsak: den finländska lagstiftningen möjliggör inte delegitimering av läkare som begått brott ”utanför tjänsten”.

– Det kommer som en väldigt stor överraskning, sade landskapsläkare Knut Lönnroth till Nyan då.

Lucka i lagen

Samtidigt förbereddes ett lagförslag hos landskapsregeringen som skulle täcka upp en lucka i den åländska lagen, som uppstått i samband med social- och hälsovårdsreformen i Finland.

Avslöjandet om ”barnporrläkaren” som jobbat vidare under nytt namn gav nu ett gyllene tillfälle att skapa ett åländskt undantag från den finska lagen, så att läkare som begått brott på fritiden kunde hindras från att etablera sig som privata vårdgivare på Åland.

– Vi trodde ju att det här hade hanterats av Valvira. Men er granskning visade ju att så var inte alls fallet, säger Lönnroth nu till Nyan.

– Det var först då vi blev varse att Valvira hade gjort en annan bedömning, nämligen att man med gällande lagstiftning inte kan avlegitimera någon för sådana här saker. Om inte den informationen hade nått oss hade vi ens känt behovet av att diskutera det här.

Skulle den godkännas?

Tjänstemännen på landskapsregeringen kompletterade lagförslaget, lämnade över det till laggranskning och höll tummarna. Vad skulle grundlagsutskottet, Högsta domstolen och presidenten säga om den nya principen, att en privat vårdgivare ska kunna stoppas om hen är ”uppenbart olämplig att producera hälso- och sjukvårdstjänster”, som den föreslagna lagtexten nu lydde?

– När vi diskuterade vad som eventuellt skulle kunna stöta på patrull så var det den frågan som var mest sannolik, eftersom vi införde något som inte finns i rikets lagstiftning, säger landskapsläkare Knut Lönnroth till Nyan.

Tummen upp

Men för två veckor sedan kom beskedet: alla de tunga instanserna satte tummen upp. I slutet av förra veckan blev förslaget åländsk lag. En av anledningarna KAN vara att lagen är på väg att ändras även i riket.

Efter Nyans avslöjande intervjuade Hufvudstadsbladet politiker både från regeringspartierna och oppositionen. De var ”synnerligen samstämmiga”: tidningen skrev att fallet ”visar att lagstiftningen behöver ses över.”

Hufvudstadsbladet berättade också att kristdemokraten Päivi Räsänen lämnat in ett skriftligt spörsmål om saken till familje- och omsorgsminister Kaisa Juuso (Sannf), som efter det konstaterat att Finlands lagstiftning kan ses över i samband med att lagen om lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska totalrevideras.

På väg åt samma håll?

Släppte då de finska laggranskningsinstanserna igenom den nya åländska rättsprincipen därför att man även i riket är på väg åt samma håll? Knut Lönnroth säger:

– Jo, man kan spekulera om det, men jag har ingen som helst information om det. Vi vet bara att man har satt igång en revidering av lagen, där detta kan regleras.

– Vi hoppas på att den finska lagstiftningen kommer i kapp, så att detta inte bli ”Ålandsunikt”. Det är ingen bra lösning i längden att vi är ensamma om detta. Det här är en nödlösning i väntan på något bättre.

LÄS OCKSÅ