DELA
Foto: Ilmatar Offshore
Här är de områden som Ilmatar jobbar med. Vågskär ligger på finländskt vatten, medan Stormskär och Väderskär ligger på åländskt vatten. Segelskär som Ilmatar nu fått nej på, är inte utritat, men ligger i direkt anslutning till de övriga. Enligt minister Christian Wikström ligger Segelskär utanför det område som landskapsregeringen planerat för projektet Sunnanvind och det är orsaken till att han inte kan godkänna undersökningar på området.

Landskapets nej överraskar Ilmatar

Ilmatar är förvånat över att inte få tillstånd för sjömätningar på ett havsområde i närheten av sina övriga områden de planerar för havsbaserad vindkraft. Minister Christian Wikström (Ob) anser att han inte har befogenhet att godkänna ansökan.