DELA
Foto: Fredric Häggblom

Landskapet vill finansiera Medis direkt

Landskapet finansierar Medis direkt i framtiden – utan en omväg via landskapsandelar till kommunerna. Det föreslås i ett förslag som nu lämnats till lagberedningen. Mängden pengar hålls på ungefär samma nivå som tidigare.