DELA
Foto: Jonas Edsvik
Den nya byggstrategin ska föra byggsektorn mot en mer hållbar framtid. Arkivbild från ett bostadsbygge.

Den nya byggstrategin är nu på remissrunda

Energieffektivisering, återbruk och cirkulärt byggande utgör framtiden inom byggbranschen. Det är kärnan i det strategiutkast som Ålands landskapsregering tagit fram och som nu går ut på remiss.