DELA
Foto: Matilda Saul

Landskapet lämnar in rapport till FN om hållbarhetsagendan

Landskapsregeringen har skickat in en rapport om hållbarhetsagendan och konceptet om ”blomstrande” till FN. Rapporten är en frivillig granskning inom ramen för Agenda 2030.