DELA
Foto: Fredric Häggblom
Stående från vänster: Carina Luoma och Siv Tennström. Sittande på knä: Kati Eriksson, Katarina Donning och Kyni Larpes-Nordas. Stående till höger: Christina Ehrnström, Tanja Sabel, Tove Lönnqvist och Ingrid Qvarström

Banner uppmärksammar Zontakampanj

Mariehamns Zonta Club uppmärksammar kampanj mot våld mot kvinnor med en banner på stan.