DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapet hörs om restaurangbegränsningar

Social- och hälsovårdsministeriet har bett landskapet om ett utlåtande om en temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verkamhet, alltså restaurangers verksamhet, för att hindra smittspridning.

Ärendet ska enligt lantrådet Veronica Thörnroos (C) behandlas av landskapsregeringen under torsdagen. Enligt landskapets jurist Joel Bremius handlar det om att endera förlänga eller skapa ny lagstiftning som följd av att den nuvarande temporära begränsningen av restaurangers verksamhet tar slut den sista augusti.