DELA

Lagförslag för akut vargjakt

Ett lagförslag om akut skyddsjakt på varg och andra rovdjur har lämnats till lagtinget.

Regeringen vill att det träder i kraft så snart som möjligt.
Lagändringen ska göra det möjligt för djurägare att skydda tamdjur från angrepp av varg, björn eller lodjur utan ett särskilt beslut av landskapsregeringen.

– Under pågående attack på till exempel får eller en jakthund finns inte tid eller möjlighet att avvakta landskapsregeringens beslut om skyddsjakt, konstaterar regeringen i motiveringarna.

– Ett exempel är när varg attackerar en jakthund och trots att jägaren befinner sig i närheten och skjuter skrämselskott inte avbrutit attacken, antagligen på grund av att instinkterna tagit överhanden och därför inte reagerar på skrämselförsök.

I första hand ska djurägaren, eller den som fått uppdraget, skrämma rovdjuret med skrämselskott eller oväsen. Om det inte går får rovdjuret avlivas om det angriper tamdjur eller om det är uppenbart att ett angrepp är omedelbart förestående.

Rovdjuret får också avlivas om det tagit sig in i ett inhägnat område eller bete med stängsel som är avsett för tamdjur, och det finns skälig anledning att tro att ett angrepp är omedelbart förestående.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!