DELA
Foto: Tony Cederberg
Den nyligen publicerade rapporten heter Ytvattenstatus i Lumparnområdet 2018-2022.

Ny rapport slår fast: Läget inte bättre för Lumparn

I vilket skick är Lumparn i dag? Den frågan besvaras i en färsk rapport sammanställd på uppdrag av landskapsregeringen och Husö biologiska station.