DELA
Foto: Stefan Öhberg

Vattenlagen en långkörare – ny remissrunda pågår

Ålands nu gällande vattenlag trädde i kraft 1996. I dag, 26 år senare, har Åland inte en enda kustvattenförekomst med statusen god. Nu har remissrundan börjat för landskapsregeringens förslag till ny vattenlag. – Ingen vattenförekomst får försämras och man får heller inte göra något som äventyrar uppnåendet av god status för någon vattenförekomst, säger Helena Blomqvist, lagberedare på landskapsregeringen.