DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kronholm belönas med 10 000 euro

Svenska litteratursällskapet i Finland belönar Jan Kronholm från Jomala med ett pris på 10 000 euro.

Kronholm får priset för sin bok ”En sjöresa till Ostindien”.
Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond tillfaller Nya Ålands tidigare kulturredaktör, politices magister Jan Kronholm för verket ”En sjöresa till Ostindien. Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782–1785.”

– Det var överraskande och hedersamt, säger Jan Kronholm.

Boken gavs ut i februari 2016. Kronholm hade då arbetat med boken från och till under en längre tid. Boken innehåller en hel del bilder och är formgiven av Håkan Skogsjö.

– Det är trevligt att boken uppmärksammas. Också för Jakobstads museum, som gett ut boken, är det fint.

Svenska litteratursällskapets motivering lyder:

På ett belysande sätt och med nya pusselbitar från finländska, svenska och holländska arkiv placeras Concordias färd i en europeisk politisk och sjöfartshistorisk kontext. Studien fördjupar förståelsen av det österbottniska skeppsbyggandets betydelse för rikets utrikeshandel, samtidigt som den åskådliggör den dåtida seglationens hårda villkor. (ke)