DELA

”Åländska folket” prisas med 18 000

”Det åländska folkets historia II” av Jan Samuelsson premierades i helgen med 18 000 euro av Svenska litteratursällskapet.
Det senast utkomna bandet i ”Det åländska folkets historia” gavs ut i december 2015. Boken är skriven av professor Jan Samuelson från Mittuniversitet i Härnösand och Ålands kulturstiftelse står som utgivare.

– Det både glädjande och ärofullt att boken och författaren fått ett så auktoritativt erkännande. Vi hoppas det bidrar till intresset för boken, säger stiftelsen preses Lars Ingmar Johansson.

Motiveringen lyder:

– Framväxten av en stark svensk statsmakt utgör ramen för Samuelsons rikt nyanserade framställning av interaktionen mellan överhet och undersåtar under den tidigmoderna perioden. Den på grundliga arkivstudier baserade berättelsen om hur det åländska samhället förändras kontrasterar förtjänstfullt det specifikt lokala med det generellt territoriala.