DELA
Foto: Erkki Santamala

Krafttag för bättre rening

Landskapets fastighetsverk satsar flera hundra tusen euro på att förbättra fosfor- och kvävereningen i fiskyngelodlingen i Guttorp.

Investeringen görs i tre steg.
För ganska exakt ett år sedan gjordes en inventering av träsksystemet i norra Sund efter initiativ av föreningen Rädda Lumparn. Slutsatsen var att den landskapsägda fiskodlingen i Guttorp, som byggdes 1979, är den största förorenaren och huvudorsaken till att flera träsk i trakten är mer eller mindre döda. Också kompostanläggningen i Gunnarsby bidrar till utsläppen men i mindre grad än fiskodlingen.

Landskapets fastighetsverk har nu tagit sig an uppgiften att förbättra reningen, ett projekt som görs i tre steg.

I det första steget byggs ett reningsverk för de tre radhuslägenheterna och kontoret i anläggningen. Steg två – det viktigaste – innebär att processvattnet från fiskyngeluppfödningen ska renas i en ny anläggning innan det släpps ut i dammen. Hittills har vattnet innehållit för mycket fosfor och kväve när det släppts till dammen med påföljden att näringsämnen runnit ut i träsksystemet under lång tid.

– Vi behöver extern hjälp för att veta vilken sorts reningsverk som är lämpligast. Därför inleder vi med en förstudie och projektering, säger verkets chef Stefan Rumander.

I det tredje steget ska den nuvarande filtreringsdammen uppgraderas. Konsulten Peter Feuerbach, som gjorde utsläppsrapporten efter dikesvandringen, ska anlitas för uppdraget. Målet är att vattnet ska vara så rent som möjligt när det når Lumparn.

Steg ett – kontor och bostäder – inleds i september. Stefan Rumanders förhoppning är att det är klart i början av nästa år.

De övriga stegen görs så fort projektering och upphandling är klara. Steg två, reningsverket för processvattnet, beräknas bli det dyraste. Sammantaget går investeringen på flera hundra tusen euro, säger Stefan Rumander.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!