DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapet inte nöjt med vattenutredningar

Ålands vatten har ansökt om att höja dämningsgränsen för Långsjön-Markusbölefjärden. Men landskapsregeringen vill se mer konsekvensanalyser i utredningarna.

Eftersom den höjda vattennivån skulle innebära att jordbruksmark skulle hamna under vatten vill landskapsregeringen veta vad det skulle innebära, bland annat i form av ökat näringsläckage och hur jordbruksmarken runt om skulle påverkas. Dessutom anser landskapsregeringen att de utredningar som nu finns svarar på om vattenkvaliteten kan påverkas av nivåhöjningen.

Man vill också veta om klimatförändringar med konsekvenser som kraftiga skyfall kan skada dammluckor och byggnader. (ff)