DELA
Foto: Erkki Santamala

Kraftig nedgång – men stordividenden behålls

Lundqvistrederiernas båda koncernmoderbolag Ångfartygs AB Alfa och Rederi AB Hildegaard redovisar en kraftigt minskad omsättning och resultat. Men styrelserna föreslår trots det en oförändrad dividend om totalt 7,5 miljoner euro.