DELA
Foto: Stefan Öhberg
Förbundsstämmans ordförande Niklas Eriksson säger att intresset för ett gemensamt servicebolag för kommunerna är varierat. De större har ofta ett mindre intresse, eftersom den administrativa arbetsbelastningen är större och personalresurser redan finns där. Därför kan ett samägt bolag ses som en konkurrent till den egna verksamheten.

Kommunförbundet vill bilda servicebolag

Ett gemensamt ägt servicebolag, där kommunerna kan köpa tjänster inom till exempel löneräkning, kan fungera som avlastning för kommuner med otillräckliga resurser vid till exempel semestrar och sjukledigheter. Det föreslår Ålands kommunförbund i sin budget för 2022, som godkändes på förbundsstämman för drygt en vecka sedan.