DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

Kommunförbundet: ”Mycket som är oklart”

Informationen om hur kommunreformen ska genomföras är knapphändig och behöver klargöras. Det menar Kommunförbundets direktör Magnus Sandberg.

– Det största frågetecknet är skärgården.
Enligt Sandberg fick de informationen om det reviderade förslaget till kommunindelning på torsdagsförmiddagen.

– Men det finns ännu inte något mera att kommentera än vad som sades på presskonferensen. Man säger inte hur man tänker gå till väga rent konkret och i vilken utsträckning man tänker respektera kommunernas egna beslut.

Magnus Sandberg menar att reformen i grund och botten inte tar tillräcklig hänsyn till kommunernas lagstadgade självstyranderätt.

– Hittills har landskapsregeringen undvikit frågan. Allt har skötts genom landskapets egna politiska processer och kommunerna har hittills bara kunnat reagera på landskapsregeringens avsiktsförklaring. Ett av våra primära uppdrag är att hävda den kommunala självstyrelsen.

Hur har samarbetet med landskapsregeringen varit genom processen?

– I stort sett obefintligt. Landskapet har ägt processen och hittills drivit den utgående från sina politiska målsättningar

Vad tänkte du när du såg förslaget?

– Det största frågetecknet är skärgården som en kommun. Enbart geografin och långa sjövägar innebär utmaningar. Hur trafiklösningen ska genomföras rent konkret finns det ännu ingen information om.

Kansliminister Nina Fellman tycker att landskapsregeringen har informerat förbundet efter bästa förmåga.

– Vi har verkligen ansträngt oss för att all information ska vara tillgänglig.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Läs tidigare artikel:

Fyra kommuner på Åland. vad tycker ni?

Se vår sändning från torsdagens presskonferens här!