DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kolla ditt skattekort -det kan vara felaktigt

Skatteförvaltningen har upptäckt att vissa skattekort för 2017 som skickats ut är felaktiga. En liten del av skattekorten har för låg skatteprocent eftersom inkomstuppgifter fallit bort.

Om du har sjöarbetsinkomster, lön för kommunal familjedagvårdare, familje- eller närståendevårdarens arvode eller arbetsersättning ska du kontrollera ditt skattekort och grunderna för beräkning av dina förskottsskatter noggrant.

Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida: https://www.vero.fi/sv-FI/Skatteforvaltningen/Nyheter/Hor_du_till_denna_grupp__kontrollera_dit(41749)