DELA
Foto: Jonas Edsvik

Karantän förkortas till tio dagar

Koronakarantänen förkortas från fjorton till tio dagar. Det har Institutet för hälsa och välfärd, THL, beslutat.

De nya reglerna gäller från den 12 oktober, alltså på måndag.

Karantän som det fattats beslut om tidigare förkortas inte.

-Över hälften insjuknar inom fem dagar efter att de smittats och nästan alla inom tio dagar. Det är mycket sällsynt att någon insjuknar senare, säger Taneli Puumalainen, THL:s överläkare i ett pressmeddelande.

Reglerna gäller den som misstänks ha blivit utsatt för smitta och som ordinerats karantän av en läkare eller myndighet. Även den som själv sätter sig i karantän efter en resa berörs av regelförändringen.

Den som smittats lindrigt av coronaviruset ska enligt de uppdaterade reglerna vara isolerad i sju dagar och kan därefter röra sig fritt, förutsatt att man varit symtomfri två dagar.

 

UPPDATERING 8.10 klockan 17.12 med ett förtydligande vem regeländringen gäller och ett tillägg om att den som har lindriga symtom ska vara isolerad i sju dagar men att det krävs två symtomfria dagar innan den kan röra sig fritt i samhället.