DELA
Foto: Pär Landor

Kalksten kan bidra till ett renare Östersjön

Aktiverad kalksten. Det kan vara en lösning för att hantera näringsrikt sediment från fiskodlingar. Det binder fosfor och minskar alltså effekterna av övergödning i Östersjön.