DELA

Julfriden utlystes på snöigt torg

”Julens budskap är ljus, glädje och omtanke, viktiga budskap i den turbulenta och stundvis mörka tid som särskilt följt i pandemins fotspår.”

Så inledde Johan Ehn sitt julfridstal på torget i snöfyllda minusgrader. I sitt tal belyste han medmänsklighet, vänskap, gemenskap och hopp. Och förstås nämndes den alltjämt närvarande pandemin.

”Vi lever fortsatt i pandemins tidevarv. Sluta inte leva men tänk efter, lyssna till myndigheters och experternas råd. Tillsammans bekämpar vi viruset!”

Avslutningsvis önskades alla en fridfull och vacker jul.

”Låt nu julfriden sänka sig över vår stad, vårt landskap och vår värld!”