DELA
Foto: Ida K Jansson
Landskapsregeringen avgör om köparen av strandfastigheten Bergkulla beviljas jordförvärvstillstånd eller inte.

Jordförvärvslov krävs för Bergkulla-affären

Landskapsregeringen ska inom kort ta ställning till om svenska medborgaren Kerstin Litsgård får jordförvärvsrätt till fastigheten Bergkulla i Lemland Knutsboda som hon nyligen köpt.