DELA
Foto: Stefan Öhberg
Det allmänna bostadsbidraget försvinner för den som äger sin bostad från och med nästa år. Det kan speciellt drabba de som bor på glesbygden, säger Katrin Sjögren (Lib). För de som hyr sin bostad är frysningen av indexjusteringen den största förändringen. Obundna tycker att bidrag generellt inte ska indexjusteras i tider av hög inflation, eftersom det skulle vara fel när lönerna inte indexjusteras i samma takt.

Sänkt bostadsbidrag riskerar öka behovet av utkomststöd

Åland utnyttjar självstyrelsen när regeringen nu går in och begränsar nedskärningarna i bostadsbidraget på Åland, i jämförelse med vad som görs i övriga Finland. Det lyfte regeringspartierna upp när lagtinget i går diskuterade ändringarna i bostadsbidraget. Men det blir trots det nedskärningar även för ålänningarna och det kan leda till ökat behov av utkomststöd.