DELA
Foto: Stefan Öhberg

JO svarar på het Ålandsfråga

Justitieombudsmannen, som tidigare uttalat sig i Iltalehti om sina befogenheter att övervaka Åland har nu också fått en skriftlig fråga om saken.
Man klargör sin fortsatta rätt att granska åländska myndigheter.

En privatperson har skickat in en skrivelse till justitieombudsmannen med anledning av den information i media ”där Ålands landskapsregering anser att de inte är en del av justitieombudsmannens behörighetsområde”. Upprinnelsen till debatten är Harry Janssons (C) ifrågasättande av JO–övervakningen av Åland och den anmälan om vaccinsordningen som inlämnats.
Nu har en privatperson skickat in en skriftlig fråga, om huruvida man kan klaga på åländska myndigheter hos justitieombudsmannen.
Referendarieråd Mikko Sarja har nu svarat på uppdrag av justitieombudsman Petri Jääskeläinen att det kan man.
”I självstyrelselagen för Åland (1144/1991) finns inga bestämmelser om justitieombudsmannens laglighetsövervakning. På grund av ovanstående lyder Ålands landskapsregering och landskapets myndigheter under justitieombudsmannens laglighetsövervakning.”