DELA
Foto: Stefan Öhberg
Polisen beklagar personens upplevelse av händelsen, men tycker inte att man agerat lagstridigt när man gjorde husrannsakan.

Husrannsakan blev JO-fall

En person har klagat till justitieombudsmannen efter en husrannsakan som den åländska polisen genomfört. Klaganden anser att åtgärden strider mot proportionalitetsprincipen.