DELA
Foto: Stefan Öhberg
Förslaget till ny sjävstyrelselag har bedömts av majoriteten av remissinstanserna. Av 41 inkomna remissvar finns elva tillgängliga på svenska.

Mest på finska om nya självstyrelselagen

Av de 41 remissvar som lämnats in om förslaget till ny självstyrelselag är bara elva skrivna på svenska.