DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mest på finska om nya självstyrelselagen

Av de 41 remissvar som lämnats in om förslaget till ny självstyrelselag är bara elva skrivna på svenska.