DELA
Foto: Stefan Öhberg

JK: Fastighetsverkets protokoll är offentliga

Landskapets fastighetsverks protokoll är offentliga och Fastighetsverkets handlande fel när man vägrade lämna ut protokoll till juristen Marcus Måtar för ett år sedan. Det slår Justitiekanslern (JK) fast i ett beslut.

JK anser att landskapsregeringens hållning i frågan är korrekt, alltså att Fastighetsverket är en del av den juridiska personen landskapet Åland. Därför omfattas Fastighetsverkets verksamhet och beslut av offentlighetslagstiftningen, vilket i sin tur betyder att protokollen är offentliga.

JK poängterar även att Fastighetsverket ska följa offentlighetslagen i förfarandet när någon begär ut handlingar. I Fastighetsverkets svar på den ursprungliga begäran fanns brister, vilket enligt landskapsregeringen beror på att det var oklart för Fastighetsverket hur förvaltningsbeslut skulle formuleras.

Frågan blev aktuell efter att juristen Marcus Måtar i februari i fjol vägrades kopior av Fastighetsverkets protokoll för en viss tid, med motiveringen från Fastighetsverket att dessa inte är offentliga. Marcus Måtar besvärade sig till förvaltningsdomstolen och vände sig till justitiekanslern.

Fastighetsverket skriver nu i ett pressmeddelande att Fastighetsverket, sedan frågan blev aktuell, lämnat ut protokoll på begäran, om de inte innehållit uppgifter av karaktären företagshemligheter.

-Vi har hela tiden varit för full öppenhet i det vi besluter om, men när vi startade arbetet i Fastighetsverket så utgick från lagens bokstav att just styrelsens protokoll inte är offentlig och det ville vi få prövat och nu har vi svaret, säger Lennart Isaksson, styrelseordförande i Fastighetsverket.