DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny ÅMHM-lag ska göra uppdraget tydligare

ÅMHM:s styrelse ska får en starkare roll och myndighetens uppdrag ska göras tydligare. Det föreslår landskapsregeringen i ett nytt lagförslag. Oppositionen i lagtinget var positiv till att lagen är på gång.
Landskapsregeringens lagförslag om att revidera ÅMHM:s organisation togs upp för debatt i lagtinget på onsdagen. Lagen är ett led i arbetet med att utveckla ÅMHM.

Att stärka styrelsens ställning inom myndigheten, och att klargöra myndighetschefens beslutsansvar i förhållande till styrelsen, är den viktigaste delen av förslaget, menade ansvariga minister Wille Valve (MSÅ).

– Det är viktiga beståndsdelar att myndighetens centrala aktörer alltid är klara över sina respektive roller.

I lagen finns också flera bestämmelser som är av vad Wille Valve kallade ”uppstädningskaraktär”. Ett exempel är att myndighetschefen i framtiden ska utses av styrelsen och inte av landskapsregeringen

”Gammaldags tänk”

Både från Centern och Ålands framtid i oppositionen välkomnade man lagförslaget i sig, men hade också kritiska synpunkter. Harry Jansson (C) påtalade att man borde kunna hitta en person med rätt sakkunskap i personalen för att kunna föredra ett ärende med tanke på myndighetens storlek. I lagförslaget är det styrelsens ordförande som har den föredragande rollen.

– Jag tycker att det är gammaldags tänk, faktiskt, att ordförande i styrelsen för ÅMHM skulle tvingas inta en föredragande roll. Är det faktiskt så att vi ska ta till vad som brukar vara en nödlösning? sa han i debatten.

Wille Valve lovade att landskapsregeringen inte har någon prestige i det, utan att det kan diskuteras i utskottet.

Förslaget ska nu behandlas i social- och miljöutskottet.

Två andra ärenden om ÅMHM:s organisation lyftes också i lagtinget var Axel Jonssons (ÅF) skriftliga fråga och Veronica Thörnroos (C) motion om bristande djurskydd. Axel Jonsson ville veta vilka åtgärder landskapsregeringen tagit för att säkerställa ett fungerande och anständigt djurskydd, medan Veronica Thörnroos uppmanade landskapsregeringen att vidta åtgärder för att säkerställa djurskyddet efter det uppmärksammade fallet med hästar som svultit ihjäl på en åländsk gård.

Axel Jonsson ville se en politisk handledning för att hjälpa ÅMHM att prioritera viktiga ärenden. Wille Valve svarade att det är en viktig fråga för landskapsregeringen och att man gör prioriteringar.

Veronica Thörnroos konstaterade å sin sida att mycket hänt sedan hon lämnade in motionen i början av april, och att den nya lagstiftningen ger myndigheten nya kraftfulla verktyg.