DELA

Järsö-Nåtö vill höra till staden

144 av 204 Järsö- och Nåtöbor vill höra till Mariehamn i framtiden. Det framgår av svaren på den undersökning som landskapsregeringen har gjort i området.

59 av de tillfrågade vill hellre höra till Södra Åland.

Av dem som bor på Ängö-Bussö vill 7 höra till Södra Åland, två avstod från att svara.