DELA
Foto: Stefan Öhberg

Inget distributionsstöd till tidningarna

I landskapsregeringens promemoria till en ny postlag finns inget distributionsstöd till tidningshusen med. Men kansliminister Harry Jansson (C) utesluter inte att det kan bli aktuellt i framtiden.