DELA
Foto: Jonas Edsvik
Nu upphäver landskapsregeringen beslutet att stänga av Björn Blomqvist från sin tjänst.

Inget åtal mot Musikinstitutets rektor

Det blir inget åtal mot Musikinstitutets avstängda rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikt.

Ledande landskapsåklagaren Roger Erikssons slutsats är att det som han anmäldes för inte är straffbart.

Björn Blomqvist blev avstängd efter en resa med fyra minderåriga elever till Gävle i april. Han var med som reseledare och chaufför. Enligt polisanmälan skulle han ha uppträtt berusad på hotellet. Elever som var med på resan sade i polisförhör att han hade luktat alkohol på kvällen, att hans körning på vägen till Grisslehamn dagen efter var osäker och att han uppvisade ett irriterat beteende och humör.

Björn Blomqvist medgav att han hade druckit cirka en flaska och ett glas vin på hotellrummet efter klockan 19 på kvällen. Men han kände sig helt nykter på morgonen.

Ingen tjänstemannauppgift

Roger Eriksson tog beslutet att inte väcka åtal togs i tisdags. I beslutet för han ett resonemang kring vad som kan anses vara ”tjänsteplikt” i det här sammanhanget.

”Det finns varken i lag eller någon annan rättsnorm förbud mot att dricka alkohol utanför arbetstid på hemfridsskyddad område, så som ett hotellrum anses utgöra. I detta fall kan det även på goda grunder anses att när Blomqvist befann sig i sitt hotellrum inte utförde någon tjänstemannauppgift, inte utövade offentlig makt eller agerade under tjänstemannaansvar”, skriver Roger Eriksson.

Mindre allvarligt

För att en handling skall vara straffbar krävs också att tjänstemannens handlade har varit uppenbart allvarligt.

Ålands musikinstitut är enligt skolans policy en alkohol- och drogfri arbetsplats. Åtgärder kan vidtas vid misstänkta fall av missbruk men att inte iaktta ett policydokument är en mindre allvarlig överträdelse. Roger Erikssons slutsats är att Björn Blomqvists handlande eventuellt kan klandras ur arbetsgivarsynpunkt. Men det är inte straffbart.

LÄS OCKSÅ