DELA
Foto: Stefan Öhberg
På ÅMI:s hemsida står det att rektorn Björn Blomqvist är tjänstledig och att Bertil Andersson är tf rektor.

ÅMI upphäver beslut om avstängning av rektor