DELA
Foto: Stefan Öhberg
På ÅMI:s hemsida står det att rektorn Björn Blomqvist är tjänstledig och att Bertil Andersson är tf rektor.

ÅMI upphäver beslut om avstängning av rektor

Direktionen för Ålands musikinstitut (ÅMI) upphäver beslutet om avstängning av rektor Björn Blomqvist på uppmaning av landskapsregeringen.