DELA
Foto: Joakim Holmström

Ingen ändring i mandatfördelningen

Alla röster i lagtingsvalet har nu kontrollerats. Antalet röster de olika partierna har fått har justerats, men inte i någon sådan omfattning att mandatfördelningen eller vem som valts in, förändras.

336 röster av totalt 14 594 röster har kasserats.
Centralnämnden för lagtingsvalet har slutfört sin granskning av valsedlarna i lagtingsvalet. Mandatfördelningen mellan partierna och vem som valts in har inte förändrats. Däremot har röstetalet för enskilda kandidater förändrats i någon mån. Partiernas slutgiltiga röstetal finns i tabellen här intill.

Totalt har 336 röster kasserats. De flesta av dessa var blanka, totalt 208 röster. Övriga har kasserats på grund av att de var oläsliga, otydliga eller att väljaren skrivit något mer än enbart sin kandidats nummer på valsedeln.

Läs mer i fredagens Nya Åland.