DELA
Foto: Joakim Holmström

Inga allvarliga brister vid badstränderna

ÅMHM summerar på sin hemsida sin kontroll av badstränderna sommaren 2018.

Vid ett tillfälle avrådde ÅMHM från bad på grund av riklig förekomst av cyanobakterier. Det var vid Klockarholmens badstrand i Lemland den 8 augusti. En liten mängd cyanobakterier påträffades på 19 badstränder under säsongen.

ÅMHM inspekterade även säkerhetsutrustning, information, omklädningsrum, toaletter, sophantering, bryggor och hopptorn. De flesta badstränderna fick anmärkningar, men allvarliga brister såsom avsaknad av livräddningsbåt eller livboj förekom inte.