DELA
Foto: Jonas Edsvik
Två djurägare som varit missnöjda med ÅMHM:s beslut i djurskyddsärenden vände sig till landskapsregeringen.

Landskapet läxar upp ÅMHM

Se över era rutiner i djurskyddsärenden.