DELA
Foto: Erkki Santamala

IHN har upptäckts på ännu en fiskodling

Fisksjukdomen IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterad på ytterligare en fiskodlingsplats på Åland. Det framgår i ett pressmeddelande från landskapsregeringen.

Analyser av prover på en fiskodling utanför den så kallade restriktionszonen på Åland har visat på IHN. Odlingen ligger dock i samma geografiska område som de odlingar där man tidigare konstaterat smitta.

Prover som tidigare har tagits på samma fiskodling har varit negativa. De prover som nu har tagits ingår i den pågående övervakningen. På odlingsplatsen odlas regnbågslax som är slaktmogen. Enligt pressmeddelandet innebär detta att Livsmedelsverket utvidgar den så kallade restriktionszonen.

IHN drabbar främst laxfiskar men vilda fiskar som ruda, mört, sarv, sutare, gös, gädda och torsk kan vara smittbärare. Smittan kan även föras vidare med exempelvis fiskeredskap. Sjukdomen smittar inte till människa och saluförd odlad fisk är hälsosäkerhetsmässigt trygga livsmedel.

Livsmedelsverket rekommenderar vid fiske innanför restriktionszonen att fiskeredskap rengörs enligt Livsmedelsverkets anvisning.

En epidemiologisk undersökning om smittans ursprung och eventuella spridning inleds. Beslut om restriktioner för odlingen har fattats.