DELA
Foto: Pressbild

Idag flaggas XPRS finskt

Viking XPRS, som går mellan Helsingfors och Tallinn, förs i dag in i Finlands fartygsregister. Här jobbar nu även många från Rosella idag.
”Omflaggningen är enormt viktig för den finländska sjöfarten”, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas i ett pressmeddelande.

Omflaggningen från estniskt till finskt innebär att Viking Lines ställning som Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten stärks. I och med omflaggningen överförs personalen till det finländska lönesystemet och blir direkt anställda hos Viking Line. Tidigare jobbade besättningen via ett estniskt bemanningsföretag.

”Vårt fartyg sysselsätter 175 personer. Av dem jobbade omkring tio procent tidigare på M/S Rosella, som tidigare i år övertogs av en ny ägare i Grekland. Vi har också en del proffs som flyttat över från andra av våra fartyg samt tidigare besättningsmedlemmar från Viking XPRS. Omflaggningen underlättar vår rekrytering och ger vår personal större möjligheter att flytta mellan fartygen”, säger befälhavaren Stefan Dahlström.

På Finlands Sjömans-Union är man väldigt nöjd över omflaggningen.

”Det är enormt viktigt för den finländska sjöfarten att få Viking XPRS och arbetsplatserna på fartyget under finsk flagg. Omflaggningen stärker vår sjöfarts pålitlighet och kompetens. Samtidigt är den ett bevis på att man litar på finländska sjömän”, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas.