DELA
Foto: Rasmus Olin

Hovrätt sänkte straff för yngling

Straffet sänks för en minderårig som dömts för motstånd mot två poliser.
Han fälldes i tingsrätten för våldsamt motstånd mot tjänstemän. Straffet blev fyra månader och femton dagars villkorligt fängelse, och övervakning i ett år och tre månader.

Han sökte ändring i hovrätten som ändrar brottsrubriceringen till ”motstånd mot tjänsteman” med hänvisning till förmildrande omständigheter.

Straffet sänks rejält. I stället för villkorligt fängelse och övervakning döms han till trettio dagsböter.

Ynglingen hade uppträtt aggressivt mot två poliser som hämtade honom från en cell på en färja. Han hade varit berusad men lugn tills han kom till landgången. När han såg att hans föräldrar väntade där började han göra motstånd.

Enligt tingsrättens dom hade han riktat ett stort antal sparkar mot poliserna när de skulle sätta handfängsel på honom. Ingen skadades.

Ynglingen lider av en lindrig utvecklingsstörning. Enligt hovrätten har det klart framgått att hans mognadsgrad inte motsvarar hans ålder och att han inte helt inser konsekvenserna av sitt handlande.