DELA
Foto: Erkki Santamala

Höjda barnomsorgsavgifter i staden

Stadsfullmäktige i Mariehamn har beslutat om nya barnomsorgs- och fritidshemsavgifter från 1 februari. Men beslutsförvirring i stadsfullmäktige gör att beslutet kan omprövas.