DELA
Foto: Jonas Edsvik

Helt låst i lagtingsdebatten

Vad är demokrati, att följa lagen eller att gå emot lagen enligt kommuninvånarnas vilja?

Positionerna var fortfarande låsta i gårdagens lagtingsdebatt om kommunreformen.
I stort sett inga nya argument lyftes upp när lagtinget debatterade landskapsregeringens lagförslag om en kommunreform. Lag- och kulturutskottets vice ordförande Roger Eriksson (Lib) öppnade debatten med att sammanfatta utskottets betänkande, som Nyan skrev om i måndags.

I sitt betänkande föreslår utskottet att båda lagförslagen ska antas – dels det om en lagstadgad kommunindelningsreform, dels det förslag som ska reglera framtida kommunindelningar. Dock först efter att ändringar har gjorts i båda förslagen.

– Det är av avgörande betydelse att inse det faktum att det är fråga om kommuninvånarnas rätt till kommunalt självstyre, inte kommunernas självstyrelse, sa Roger Eriksson.

Runar Karlsson (C) ställde sig kritisk till uttalandet om juridiska följder och frågade om det vore möjligt att ställa de totalt ungefär 200 kommunfullmäktigeledamöterna till svars.

Nej, menade Roger Eriksson och poängterade att de juridiska påföljderna i det här läget endast är spekulationer.

Oppositionens generella linje var, som väntat, att det är odemokratiskt att inte kommunerna får bestämma själva. Ordet ”tvångslag” dök upp i flera sammanhang.

– Det är kommuninvånarna som ska bestämma och det ska ske genom folkomröstningar, sa Bert Häggblom (Ob) när han presenterade reservationen mot utskottets betänkande.

Han föreslog att ärendet bordläggs tills den 19 november eftersom utskottets ordförande Harry Jansson (C) var sjuk.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!