DELA
Foto: Stefan Öhberg
Alfons Röblom (HI) som leder den politiska referensgruppen för havsplanen säger att gruppen är lyhörd för budskapen i remissutlåtandena.

Havsplan omarbetas efter remissrunda

Mer tonvikt på naturvärdena: det utlovar utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) efter remisskritiken av landskapsregeringens förslag till havsplan. De som vill se en havsplan som omfattar även skärgården riskerar dock att bli besvikna.