DELA
Foto: Mårten Sundberg

Här ska byggas nya hyreshus

Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag planerar att bygga bostäder vid Lotsberget i Mariehamn.
Planen är att bygga både ett åttavåningshus och fyra lägre våningshus med plats för mellan 70 till 100 bostäder, samt ett underjordiskt garage.

Ömsen har ingått ett ettårigt reserveringsavtal med Mariehamns stad om köp av två tomter vid Lotsgatan. Detta innebär att Ömsen har ett år på sig att planera och projektera innan köpet blir slutgiltigt och bygget kan inledas.

– Bostäderna som vi planerar att bygga har absolut bästa tänkbara läge och vi vill gärna medverka till att utveckla Mariehamn. Men inga definitiva beslut är tagna. Det räknar vi med att göra inom ett år, säger Dan-Erik Woivalin, vd för Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

– Mariehamns stad förvandlar området till bostadsområde. Nu är det aktuellt att bebygga de två strandtomterna med fantastiskt västerläge vid inloppet till Mariehamn. Från stadens sida är vi glada att Ömsen vill driva projektet så vi kan få nya attraktiva bostäder till ett växande Mariehamn, säger Kai Söderlund, infrastrukturdirektör.

Gångstigen från Västra hamnen till Korrvik ska inte påverkas av bygget.

– Framkomligheten ska inte försämras, den ska bli bättre, säger Woivalin.