DELA
Foto: Marianne Bos/Unsplash

Handikappförbundet söker medlemmar till ungdomsråd

Ungdomar med funktionsnedsättning som vill vara med och förbättra det åländska samhället. Det söker Ålands handikappförbund som vill starta ett ungdomsråd.

Ungdomsrådets medlemmar får själva vara med och bestämma vad som behöver diskuteras och förbättras. Hur är det till exempel i skolan för en person med funktionsnedsättning? Hur är tillgängligheten på Åland? Kan en person med funktionsnedsättning ta sig till samma platser och göra samma saker som andra människor?

Genom ungdomsrådet hoppas handikappförbundet få veta vilka problem som finns och hur tillvaron för unga med funktionsnedsättningar kan förbättras. Informationen från rådsträffarna tar förbundet med sig till olika myndigheter och organisationer på Åland.

Rådet ska bestå av tre till sex personer och träffas två till fyra gånger per år. Förbundet ansvarar för allt praktiskt gällande deltagandet i mötena.

Är du 13-24 år, har en funktionsnedsättning och är intresserad av att förbättra tillvaron på Åland kan du anmäla ditt intresse till Emilia Liesmäki på Ålands Handikappförbund.

Hon hoppas att man ska få ihop rådet senast den 24 juni, innan midsommar och sommarledigheter, så att gruppen kan starta i höst.

Genom att delta i rådet:

Förs din röst fram till myndigheterna på Åland.

Blir du uppdaterad om aktuella ärenden som bearbetas av ÅHF.

Kan du få möjlighet att representera Åland/förbundet i nordiska eller andra sammanhang.

Kan problem och brister i samhället förbättras.

Kan du hitta nya vänner.

Anmäl intresse eller ställ frågor:

Är du intresserad av att vara med i ungdomsrådet ska du anmäla dig till Emilia Liesmäki vid Ålands Handikappförbund per mejl emilia.liesmaki@handicampen.ax eller telefon 040 189 74 51.